SAMARBEJDE OG NETVÆRK

I Elite Consulting er spilleren hovedpersonen, og det er den enkelte spillers karriere, der er i centrum. Samarbejdet med spilleren er altafgørende. Det er vigtigt for Elite Consulting, at der sammen med spilleren lægges en strategi for karriereforløbet, som løbende evalueres og justeres. Ønsket er at have en god dialog med spilleren og altid have fingeren på pulsen gennem tæt kontakt og sparring på den sportslige udvikling.

Når en spiller skifter klub, er det vigtigste element naturligvis selve klubskiftet og kontraktforhandlingen. Men andre faktorer så som bolig, pension, investering og opsparing skal der også være styr på, for at spilleren kan fungere optimalt på banen. Elite Consulting arbejder med alle faktorerne ved et klubskifte.

Det er yderst vigtigt i agentbranchen at have et solidt netværk, når en spiller skal skifte klub. Elite Consulting har et stort internationalt netværk med pålidelige og troværdige samarbejdspartnere, der spænder fra Europa til USA, Australien og Kina. Teamet i Elite Consulting bruger meget tid på at rejse, pleje og udvide netværket hos klubdirektører, sportsdirektører, scouts og spilleragenter i hele verden.

test-spillere2.jpg